SEO Link Building Standard

SEO Link Building Standard

Wprowadziliśmy jako pierwsi na polski rynek pionierski i absolutnie odmienny model pozycjonowania względem szeroko dostępnych opcji proponowanych przez prawie wszystkie firmy pozycjonerskie w Polsce.

Nazwaliśmy go SEO Link Building - czyli budowa pozycjonerskiej sieci linkującej.

Model dzieli się na opcję STANDARD (najlepszą w większości przypadków) i najbardziej ekskluzywną formę współpracy z założeniami tego modelu - SEO Link Building PRO.

Dlaczego oferujemy model inny od powszechnie stosowanych w Polsce?

Ponieważ budujemy fundamenty współpracy z Tobą w oparciu o otwartość, uczciwość oraz elastyczność działania, której właśnie wymaga pozycjonowanie!

Ponieważ jesteśmy wrogami nieuczciwych praktyk wykorzystujących brak Twojej wiedzy specjalistycznej.

Nie jesteśmy światowymi innowatorami. W oparciu o podobne modele od lat pozycjonuje się w USA i Wielkiej Brytanii.

W Polsce powstał standard "płatności za efekty" w wyniku nadmiernego ciśnienia klientów na obniżanie kosztów promocji. Wiele niekompetentnych firm pozycjonerskich bardzo popsuło oblicze branży, do tego stopnia że wiele osób, paradoksalnie w zamyśle bezpieczeństwa i chęci uniknięcia ryzyka woli właśnie model, w którym (tylko złudnie) rozlicza się za pozycje konkretnych fraz.

Niestety nieświadomość mechaniki działania w pozycjonowaniu i brak wiedzy specjalistycznej tworzą niepowtarzalną okazję dla wielu nieuczciwych firm do wykorzystania tego faktu i czerpania korzyści.

 

Wróćmy jednak do modelu SEO Link Building.

Naszym zdaniem, w obliczu zmian w Google nie ma w tej chwili innej możliwości pozycjonowania trudniejszych fraz, dużych witryn i serwisów związanych z większymi przedsięwzięciami.

Najważniejsze jest budowanie efektywnego kanału ruchu, a nie pozycji dla pozycji na umowach wiążących Ciebie długim czasem określonym oraz oparciu działania na z góry wybranych zestawach fraz (które przecież mimo czołowych pozycji mogą okazać się bezsensowne z uwagi na znikomy ruch i należałoby je zmienić).

 

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI W PROCESIE POZYCJONOWANIA - SEO LINK BUILDING

 • Informacje z Twojej strony, które pozwolą na dokonanie wstępnej analizy.
 • Analiza Twojej witryny (witryn), fraz kluczowych, optymalizacji.
 • Omówienie budżetu i wstępnej strategii działania oraz początkowego koszyka fraz kluczowych.
 • Podpisanie umowy.
 • Rozpoczęcie prac od audytu witryny i optymalizacji.
 • Proces pozycjonowania koszyka fraz kluczowych.
 • Analiza wyników ruchu z fraz, w momencie jak osiągniemy już szczytowe pozycje.
 • Konsultacja i omówienie efektów, zmiana fraz, dodanie nowych, powiększenie koszyka fraz, rozszerzenie startegii działania itd.
 • Okres realizacji założeń ustalonych wcześniej na drodze konsultacji.
 • Ponowna analiza wyników po spełnieniu wcześniej wypracowywanych założeń i celów.
 • Powyższa lista to jedynie ZARYS, schemat działania. Specyfika Twojego projektu może wprowadzić do tego schematu szereg innych elementów - nie traktuj więc schematu zbyt sztywno.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ SEO LINK BUILDING OD INNYCH FORM POZYCJONOWANIA W POLSCE?

Oto najważniejsze czynniki, które wyróżniają proponowany model SEO Link Building względem szeroko dostępnych na rynku, tradycyjnych modeli współpracy w zakresie pozycjonowania.

Bezpieczeństwo inwestycyjne.

Pozycjonowanie domen odbywa się w formie przejrzystej i dedykowanej dla projektu.

Efekty tej pracy pozostają trwałe i przekazywane są nawet po zakończeniu współpracy.

W modelu tradycyjnym oferowanym w Polsce jest to niemożliwe - klient uzależnia się od firmy pozycjonerskiej, która pozycjonuje go na własnej infrastrukturze a często wręcz pozycjonuje SWOJE domeny, zamiast klienta - przekierowując je jedynie za pomocą przekierowania 301 na domenę klienta, oddając jej niejako swoją moc i pozycje.

W momencie gdy klient rozwiąże umowę z taką firmą - całe budowane dla niego do tej pory linkowanie jest usuwane (to co jest linkowane z infrastruktury będącej własnością firmy pozycjonerskiej) lub w przypadku tej brutalnej metody z przekierowaniem - jest ono po prostu zdejmowane i domena klienta znika z wyników Google, za to wysoko jest domena firmy pozycjonerskiej.

Rodzi się pytanie - kogo więc tak naprawdę pozycjonuje firma pozycjonerska?
Czyje pozycjonowanie opłacasz?

Nie daj się zwodzić teoretycznie niskimi kosztami pozycjonowania i płatnościami za efekty!

Zadaj sobie pytanie: co się stanie jeśli firma pozycjonująca przestanie istnieć? (a w branży tej jest bardzo duża rotacja i wiele firm z różnych względów kończy działalność, a na ich miejsce powstają nowe). Czy chcesz aby Twoje pozycje i przychody zależały od istnienia innej firmy? Czy to jest bezpieczne dla Twojego biznesu internetowego?

SEO Link Building zapewnia bezpieczeństwo dla Twojej inwestycji.

Efekty pracy wykonywanej w czasie współpracy będą trwałe.

Działa to tak samo jakbyś zatrudnił sobie specjalistów SEO, którzy by dla Ciebie pracowali i wykonywali zadania. Efekty ich pracy byłyby Twoje.

Współpraca z naszym zespołem w modelu SEO Link Building

Zatrudnienie własnego zespołu pozycjonerskiego składającego się z 1 lub więcej osób - specjalistów

Brak dodatkowych kosztów, rozliczenia na podstawie faktur VAT.

Funkcjonalność taka sama jak wewnętrznego zespołu pozycjonerskiego.

Koszty dodatkowe, ZUS, wysokie wynagrodzenia specjalistów.

Dodać należy, że bardzo trudno zatrudnić dobrego specjalistę, gdyż takie osoby po prostu prowadzą własne firmy.

Rozbudowany warsztat pracy na bazie autorskich rozwiązań, oprogramowania i technologii.

Wysoce prawdopodobny brak rozwiązań autorskich i bazowanie oparte o ogólnie dostępne rozwiązania (większe ryzyko).

Rozbudowana infrastruktura techniczna: sprzętowa i zapleczowa.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty tworzenia i utrzymania infrastruktury - raczej niemożliwym jest posiadanie jej przez osobę zatrudniającą się na etat.


Zatrudniony zespół w skali czasu (jeśli składa się z bardzo dobrych specjalistów) jest w stanie zbudować wszystko - rodzi się pytanie czy ma to sens ekonomiczny i czy się opłaca?

Niestety w pozycjonowaniu trudno jest działać w pojedynkę, zwłaszcza jeśli mamy na myśli poważniejsze projekty. Pozycjonowanie stało się "sportem" zespołowym. Trudno o to aby ktoś, będący specjalistą SEO, był zarazem dobrym SEO copywriterem czy SEO programistą.

Ilość zmian w algorytmach zdecydowanie preferuje zespoły, gdzie łatwiej jest dzielić się zadaniami i być na bieżąco w zmieniającej się sytuacji.

Możliwość prowadzenia szerokiego działania pozycjonerskiego w ramach określonego budżetu na ten cel.

W tym modelu współpracy przyjmuje się określony budżet i pod niego planuje zakres działań. Im większy budżet tym szerszy zakres działań do realizacji w ciągu miesiąca i większa efektywność. Dużą przewagą jest również to, że model umożliwia bezproblemowy szeroki zakres działań i pozycjonowanie może być dzięki temu bardzo efektywne i zdywersyfikowane.

Dywersyfikacja w pozycjonowaniu jest niezwykle istotna.

Nic nie stoi na przeszkodzie włączenia najdoskonalszych narzędzi i możliwości do działania dla Twojego projektu.

Nieograniczona elastyczność działań w ramach prowadzonego pozycjonowania.

Płynna możliwość dokonywania zmian w czasie realizacji projektu.
Zmiany mogą obejmować priorytety fraz, nowe frazy, zmiany intensyfikacji w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu itd.

Najważniejszy jest ruch na Twojej stronie, więc po wspólnej analizie wyników bez problemów porzucimy nieskuteczne frazy, wprowadzimy nowe, włączymy nowe działania itd.

Możliwość łączenia działań pozycjonerskich prowadzonych dla danej domeny.

Tylko w tym modelu możliwa jest doskonała harmonia w działaniu pozycjonerskim w wybranej części większego projektu. Model współpracy oferuje możliwość integracji działań, które poprowadzi dla Ciebie nasz zespół pozycjonerski z działaniami, które prowadzisz niezależnie we własnym zakresie.

Dzięki temu duże projekty mogą uzyskać sporo nowej, cennej "mocy" pozostając pod ścisłą  kontrolą oraz będąc w pełni skalowalnym działaniem.

Uczciwe, jasne warunki umowy oraz krótki okres wypowiedzenia.

Fundamentami naszego działania są: szczerość, uczciwość i otwartość.

Zapisy umowy obligują nas do wytężonych starań w celu wypracowywania dla Ciebie konkretnych wyników, które przełożą się na długą i owocną kontynuację naszej współpracy.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza praca przynosiła korzyści i Twoje wysokie zadowolenie. Nie obawiamy się warunków umowy i krótkiego okresu jej wypowiedzenia. Jesteśmy pewni naszej pracy, tego co robimy i wierzymy, że wszystko to przyniesie Tobie korzyści.

Gdyby jednak z jakiejś przyczyny zaistniała konieczność wstrzymania działań - model SEO Link Building umożliwia stosunkowo szybkie zamknięcie działania, bądź zawieszenie działań.

Możliwość pozycjonowania wielu domen i fraz w ramach działania.

W ramach tego modelu nie ma ogólnie narzuconych ograniczeń co do fraz i domen pozycjonowanych, dla których budujemy infrastrukturę. Nasze doświadczenie umożliwia maksymalizację dostępnych możliwości. Jeśli masz więcej witryn (domen), które chcesz promować w Google - SEO Link Building to idealny model dla Ciebie.

Koncentracja na celu pozycjonowania jakim jest ruch (wejścia) na domenie pozycjonowanej. Model Seo Link Building umożliwia koncentrację na tym aby zwiększać ruch na Twoich domenach.

Wstępnie analizujemy początkowy koszyk fraz i pracujemy na osiągnięcie jak najlepszych wyników. Później następuje moment analiz i decyzji o dodaniu nowych fraz, porzuceniu działań dla tych fraz, które nie mają sensu = nazywamy to optymalizacją strategii działania.

TYLKO taka realizacja promocji w Google zbuduje dla Ciebie w skali czasu (w dłuższym horyzoncie czasowym) bardzo dobry kanał pozyskujący Ci klientów z wyników organicznych wyszukiwarki.

Zwróć uwagę, że w modelach szeroko dostępnych w Polsce realizacja takiej strategii niemożliwa lub co najmniej utrudniona i wiążąca się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami i stratami czasu ... a czas to przecież najważniejszy czynnik w całej Twojej działalności.

CZAS - aby uzmysłowić nieco istotność czasu w biznesie posłużymy się małym przykładem.

Załóżmy, że Twój biznes Internetowy zarabia 5 tysięcy złotych.

Rodzi się pytanie: OK, ale w jakim czasie?

Jeśli będą to np. 2 tygodnie, możesz uznać to za bardzo dobry rezultat.

Jeśli jednak będzie to np. rok ... może się okazać, że ten zysk nie pokryje nawet kosztów operacyjnych Twojego internetowego biznesu.

Czy widzisz JAK BARDZO istotny jest czynnik czasu?

Zaufaj nam - nie masz go po to aby go tracić!

Pozycjonowaniu samo w sobie wymusi bardzo dużą cierpliwość i zajmie sporo czasu.

Absolutnie nie opłaca się ryzykować strat na działania, które z założenia nie są dla Ciebie ani skuteczne ani korzystne.

Konsulting i doradztwo w trakcie współpracy.

Służymy radą i pomocą na każdym etapie realizacji projektu. Chętnie podejmujemy dyskusje na temat planów działania, doradzamy, analizujemy, pomagamy w podejmowaniu decyzji związanych z działaniem pozycjonerskim.

Współpracując z nami możesz  w pełni poczuć jak wielkie korzyści i satysfakcji daje praca z profesjonalnym i doświadczonym zespołem.

Raporty z prac i monitoring działania.

W trakcie współpracy masz pełny wgląd w zakres prac oraz monitorujemy dla Ciebie wyniki pozycji Twoich fraz, nad którymi pracujemy.

Oprócz tego co miesiąc dostarczamy raport z postępów, z wykonanej pracy oraz ewentualne uwagi lub sugestie na kolejne etapy.

Informacje te wspierają dane potwierdzające obiektywnie i mierzalnie wykonany zakres pracy.