SEO Pozycja

 SEO Pozycja

UWAGA - zanim zapoznasz się dokładnie z modelem SEO Pozycja - proponujemy zapoznanie się z naszym rewolucyjnym modelem SEO Link Building.

Wielce prawdopodobne, że właśnie model SEO Link Building jest najlepszym modelem dla Ciebie.

Zapoznaj się również z dostępnym porównaniem modeli.

Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi materiałami nadal uznasz, że najlepszy dla Ciebie model to SEO Pozycja, zapraszamy do lektury.

Model SEO Pozycja jest oparty o system płatności za pozycję w wynikach wyszukiwania.

Nasza firma zapewnia Ci w 100% uczciwość, szczerość i stabilizację działania.
Nie ponosisz więc ryzyka, że przestaniemy istnieć.
Nie stosujemy również nieuczciwych praktyk we współpracy.

To wszystko stanowi dobrą bazę współpracy w zakresie modelu SEO Pozycja i obiektywnie stawia naszą propozycję w czołówce dostępnych opcji.
 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA MODELU SEO Pozycja:

 • Ustalamy na początku frazy kluczowe, które będą pozycjonowane.
 • Ustalamy zakres pozycji: pierwsza strona wyników Google lub dodatkowe zawężenie do TOP 5 lub TOP 3 (pierwsze pięć lub pierwsze trzy wyniki).
 • W trakcie działania frazy są monitorowane. Jeśli monitoring dzienny zidentyfikuje Twoją domenę na pozycji zgodnej z założeniami - jest ona klasyfikowana do rozliczenia.

                Technicznie więc płacisz za pozycje Twoich fraz w założonych wstępnie zakresach.
 

SYSTEMY ROZLICZEŃ w modelu SEO Pozycja:

 • Standardowe klasyfikowanie fraz do rozliczenia jeśli co najmniej 20 dni w miesiącu rozliczeniowym fraza pozostawała na pozycji pozwalającej na naliczenie stawki miesięcznej.
 • Dostępność opcji naliczania dziennego: stawka dla frazy dzielona jest na 30 i następnie mnożona przez ilość dni na pozycji w danym miesiącu rozliczeniowym.
 • Rozliczenia dla wysokich założeń pozycji (TOP 5 i wyższych) przeliczane są zwykle w modelu zakresowym, czyli przyjmujemy osobne stawki dla zakresów pozycji (dla każdej frazy) np. 1-3; 4-5; 5-10. Wówczas monitoring (dziennie) nalicza odpowiednią stawkę (1/30 dla każdego dnia) w zależności od pozycji w danym dniu i przyjętej kwoty dla danego zakresu.


OKRES STARTOWY
- z uwagi na fakt, że w przypadku niektórych (nieco trudniejszych fraz) okres od rozpoczęcia do osiągnięcia celu klasyfikującego do rozliczeń może wynieść nawet kilka miesięcy, a są to miesiące obfitujące w bardzo dużą ilość pracy z naszej strony - wprowadziliśmy okres startowy.

Okres startowy to określona ilość miesięcy (zwykle 2-3), za które ustalamy opłatę zryczałtowaną, którą wnosisz na pokrycie działań związanych z Twoim pozycjonowaniem.

Koszt ten zapewnia również nieco mniejsze stawki za wyniki dla fraz i w dłuższej skali czasu będzie Ci się opłacał. Gdyby go nie było - cały okres naszej pracy do momentu faktycznego osiągnięcia pozycji musiałby być uwzględniony w stawkach dla fraz.

Okres startowy nie pojawia się zawsze i na wstępie ustaleń będziemy z pewnością informowali, że taki okres w przypadku Twojego projektu proponujemy, jeśli wyniknie taka konieczność.

Uważamy, że okres startowy jest po prostu uczciwym rozwiązaniem w niektórych przypadkach.

 

WAŻNE CZYNNIKI STANOWIĄCE MECHANIKĘ DZIAŁANIA MODELU SEO POZYCJA.

 • Z góry określone frazy kluczowe.
 • Zwróć uwagę, że w modelu tym rozliczamy się za pozycję frazy w wyszukiwarce. To stanowi klucz i jest celem. Zatem dobór fraz na początku współpracy jest bardzo istotny w tym modelu. Wiążesz się z tymi frazami na okres trwania umowy.
 • Umowa w tym modelu jest zawierana na czas określony (zwykle 1 rok) i w tym okresie naszym zadaniem jest uzyskanie dla Ciebie ustalonych pozycji dla fraz. Wynagrodzenie w tym modelu otrzymujemy w zależności od wyników wyszukiwania zatem okres współpracy musi być (logicznie) określony dając nam szanse na otrzymanie wynagrodzenia. Zwróć uwagę, że w początkowym okresie pozycjonowania, pozycji nie ma (tym samym nie otrzymujemy wynagrodzenia, a pracę wykonujemy), a wynagrodzenie za ten czas i kolejny zaczynamy otrzymywać dopiero po wejściu fraz na pozycję.
 • Model ten więc utrudnia zmianę fraz w trakcie okresu umowy.
 • Jeśli umawiamy się na frazę A i po np. 3 miesiącach od startu prac osiągamy pozycję i zaczynamy otrzymywać wynagrodzenie - zmiana frazy po np. 6 miesiącach, spowodowałaby niesprawiedliwe pozbawienie nas zasadnego wynagrodzenia za pracę nad tą frazą.
 • Zmiany wszelkie oczywiście są możliwe, ale wiążą się one albo z dodaniem nowych fraz (co nie stanowi żadnego problemu) albo z rozliczeniem wycofywanej frazy, gdzie wyliczyć musimy kwotę do zamknięcia pracy nad frazą przed upływem terminu określonego w umowie.
 • Umowa na czas określony.
 • W modelu tym z przyczyn opisanych w podpunkcie wyżej, musimy ustalić minimalny okres trwania umowy (zwykle rok). Po tym okresie umowa może przejść na czas nieokreślony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia.